Książeczki dla dzieci – profilaktyka logopedyczna dla najmłodszych

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważna jest profilaktyka we wszystkich dziedzinach życia. Książeczki powstały, aby zapobiegać wadom wymowy już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z pewnych rzeczy lub nieświadomie popełniają błędy. Dlatego w książeczkach zawarte są podstawowe informacje i wskazówki dotyczące wspierania mowy oraz bardziej globalnego podejścia do logopedii. Oprócz ćwiczeń artykulacyjnych aparatu mowy, umieszczone są ćwiczenia słuchowe, głosowe, oddechowe oraz loteryjki obrazkowe, które stymulują wyobraźnię dziecka, rozwijają umiejętności językowe i powiększają zasób słownictwa.
Każda książeczka zawiera prosty test logopedyczny, który wykryje ewentualne problemy z wymową głosek. Rodzic będzie wiedział czy powinien udać się do logopedy, czy jest to po prostu norma rozwojowa, która nie powinna niepokoić. Są trzy wersje testu: A, B, C, które powtarzają się w książeczkach dla 3, 4, 5-latków. Jest to celowy plan, aby na przykładzie jednej wersji testu zorientować się jak przebiega ewolucja mowy w ciągu 3 lat.
Dodatkowym atutem książeczek są kolorowe ilustracje wykonane samodzielnie przez dzieci (9 lat oraz 11 lat) i prosty przejrzysty materiał dla dzieci i rodziców. Wspólne czytanie i zabawa będą wspaniałą okazją do tworzenia silnej i pełnej miłości więzi miedzy rodzicami a dziećmi.